WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2021

Prezentacja programów kandydatów

Zdjęcia

Dwudziestego drugiego września w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą. Każdy z kandydatów zaprezentował swoje pomysły, które chciałby zrealizować, aby uatrakcyjnić życie w szkole. Wśród propozycji pojawiły się: wehikuł czasu, noc w szkole, szkolny sklepik czy dystrybutor wody.

Uczniowie klas IV – VIII wybrali także opiekuna samorządu i Rzecznika Praw Ucznia.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja wyborcza w składzie: Wiktoria Koszałka, Roksana Sadowska, Oskar Iwaniec, Wiktoria Judczyc, Jakub Szpunar, Zuzanna Marszaluk i Oliwia Mardoń.

Do Rady Samorządu Uczniowskiego wybrani zostali :

  • Nikola Momot – przewodnicząca

  • Dariusz Wojtiuk - z-ca przewodniczącej

  • Krzysztof Staszewski – członek

  • Carmen Matuszyńska – członek

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego zostały panie:

Urszula Rudnik i Edyta Koszałka.

Rzecznikiem Praw Ucznia została pani Edyta Koszałka.

Nauczycielem odpowiedzialnym za przygotowanie wyborów były panie: Stanisława Nafalska i Jowita Mróz.

Radzie Samorządu Uczniowskiego i opiekunom życzymy wytrwałości w realizacji swoich pomysłów oraz zapału do pracy.