OGŁOSZENIE W SPRAWIE DNI WOLNYCH

Informujemy, że 14 i 15 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  • 14 paździewnika (czwartek) jest Dniem Edukacji Narodowej. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli lekcyjnych. Tego dnia w naszej szkole sprawowane są zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, w tym organizowana jest o godzinie 9:30 akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Ślubowanie Klasy I na uczniów szkoły. W tym dniu, ze względu na akademią, będą dwa kursy autobusu szkolnego: jeden o godz. 9:00 - dowóz uczniów do szkoły, drugi o 12.30 - odwóz uczniów do domu. Mile widziany jest dowóz i odbiór osobisty dzieci przez rodziców. Starsi uczniowie, mogą za zgodą rodzica, wrócić do domu rowerem lub pieszo.
  • 15 października (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z tzw. "puli dyrektora". Jednocześnie informujemy, że zgodnie z deklaracjami przekazanymi wychowawcom klas, zapewniamy w tych dniach uczniom szkoły opiekę.

Oddziały przedszkolne pracują bez zmin. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Chełm, dzieci w dniach wolnych w szkole od zajęć dydaktycznych, są dowożone do oddziałów przedszkolnych przez rodziców we własnym zakresie.

Ewa Grusza - dyrektor szkoły