NAUCZYCIELE Z MEDALAMI

Zdjęcia


 

W dniu 20 października 2021 roku w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których wręczone zostały odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz nagrody Lubelskiego Kuratora Oświaty, najbardziej zasłużonym nauczycielom.  

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, uhonorował m.in. dwie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym: Panią Martę Zaporę nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Medalem Złotym za Długoletnią Służbę i Panią Marzenę Wróbel  nauczyciela geografii, biologii, przyrody i informatyki Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę. Nauczycielki te, zostały odznaczone za szczególne osiągnięcia, zaangażowanie i sumienną pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.

Wyróżnionym nauczycielom gratulacje złożyli także: Pan Jacek Bury - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty oraz Pani Dorota Cieślik - II Zastępca Prezydenta Miasta Chełm.