NASZ PROJEKT "OPOWIEŚĆ O LUDZIACH, KTÓRZY POTRAFILI PIĘKNIE ŻYĆ I PIĘKNIE UMIERAĆ"

 

Zdjęcia

„Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać” – taki tytuł nosił zaprezentowany przez uczniów klasy 8 A projekt edukacyjny, wykonany na podstawie  lektury Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Prezentacja miała miejsce 2 grudnia 2021 r. w obecności gości: Pani Justyny Dederko, nauczycielki języka polskiego oraz koleżanek i kolegów z równorzędnej klasy 8 B.

Uczniowie klasy 8 A podzieleni na trzy grupy –  Alka, Rudego i Zośki – starali się zaprezentować losy bohaterów w niezapomnianych czasach 1939-1943 roku, czasach  grozy, okrucieństwa i bohaterstwa. W tym celu wykonali prezentacje multimedialne, w których ukazali Polskę  tuż przed II wojną światową oraz w pierwszych latach wojny, Warszawę w czasach okupacji niemieckiej. Starali się ukazać losy Alka, Rudego i Zośki, w tym  to,  co ukształtowało ich  charaktery: dom rodzinny, szkołę i harcerstwo. Swoje miejsce znalazły: przysięga harcerska Szarych Szeregów, wiersz Juliusza Słowackiego „Testament mój”, wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz piosenki – harcerskie i z czasów okupacji.

Autor projektu i koordynator działań: Ewa Grusza