WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "WIDZISZ? REAGUJ! DZWOŃ 112”.

 


Zdjęcia

Ponad 500 uczniów ze 150 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego przyjęło zaproszenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki do wzięcia udziału w organizowanym przez niego konkursie „Widzisz? Reaguj! Dzwoń 112”. 
 
Celem konkursu, nad którym patronat objęli: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński - było uwrażliwienie mieszkańców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu człowiekowi oraz na potrzebę wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treści dotyczących działania numeru alarmowego 112 oraz kształtowanie postaw pozwalających na właściwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolności dzieci i młodzieży.
 

W dn. 8-9 lutego 2022 r. komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac, kierując się kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy oraz jej wartości merytoryczne i artystyczne. Przyznano Grand Prix, 17 nagród oraz 26 wyróżnień.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym -

Anna Izdebska 29 marca z rąk Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki odebrała wyróżnienie.

Opiekunem uczennicy jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Marcin Sadowski