SPRZÄ„TANIE ÅšWIATA 2021

Zdjęcia

W dniu 28 wrzeÅ›nia 2021 r. po raz 28 nasza szkoÅ‚a wÅ‚Ä…czyÅ‚a si? do akcji „SprzÄ…tanie Å›wiata” pod hasÅ‚em „MyÅ›lÄ™, wiÄ™c nie Å›miecÄ™”.  Uczniowie klas  I - III wraz z wychowawczyniami wyposażeni w worki na Å›mieci i rÄ™kawiczki wyruszyli posprzÄ…tać trasÄ™ od szkoÅ‚y w kierunku szosy wojsÅ‚awickiej oraz w kierunku Å›wietlicy wiejskiej w Strupinie Dużym. NajmÅ‚odsi wychowankowie naszej szkoÅ‚y – dzieci z oddziaÅ‚ów przedszkolnych sprzÄ…tali teren placówki. Åšmieci byÅ‚o niewiele, co bardzo cieszy, czyli edukacja w tym kierunku przynosi efekty.

Z roku na rok nasza konsumpcja roÅ›nie przez co roÅ›nie również ilość wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych. Odpady te należy segregować, aby mogÅ‚y być poddane recyklingowi i otrzymać „drugie życie” zamiast trafić na wysypisko Å›mieci. GÅ‚ównie sÄ… to butelki PET po napojach, sÅ‚omki, kubki, jednorazowe sztućce plastikowe opakowania kartonowe tzw. tetrapaki oraz jednorazowe reklamówki, z tych ostatnich tak naprawdÄ™ możemy i powinniÅ›my zrezygnować zastÄ™pujÄ…c ich materiaÅ‚owymi torbami wielokrotnego użytku.
Każde opakowanie z tworzywa sztucznego musi mieć oznaczenie w postaci trójkÄ…ta z cyfrÄ… i literowym skrótem nazwy tworzywa. Znajduje siÄ™ ono najczęściej na spodzie produktu. Dlatego też warto zapoznać siÄ™ jaki plastik jest bezpieczny dla zdrowia i który najlepiej nadaje siÄ™ do recyklingu.