WYCIECZKA DO CHEŁMA

 

Zdjęcia

 

27 wrzeÅ›nia 2021r. 56 wychowanków z oddziaÅ‚u przedszkolnego ,,Krasnale” i klasy I, II, IIIa i IIIb SzkoÅ‚y Podstawowej w  Strupinie Dużym byÅ‚y na integracyjnej wycieczce w CheÅ‚mie. Pod opiekÄ… paÅ„: Barbary Werner, Marioli Trynieckiej, Emilii WesoÅ‚owskiej, Justyny Kondej i Marty Zapory pojechali oni odwiedzić to niezwykle piÄ™kne miasto poÅ‚ożone najbliżej miejscowoÅ›ci, w których zamieszkujÄ…. PierwszÄ… atrakcjÄ… byÅ‚o wspólne pieczenie pizzy podczas warsztatów i degustacja w CHAMPION SPORT PUB, a nastÄ™pnie zabawa na krÄ™gielni i zwiedzanie Podziemi kredowych. W trakcie wÄ™drówki labiryntem podziemnych korytarzy dzieci poznawaÅ‚y ich historiÄ™, wysÅ‚uchaÅ‚y legendy o biaÅ‚ym niedźwiedziu i spotkaÅ‚y siÄ™ z duchem Bieluchem. Ostatnim punktem programu byÅ‚o robienie zdjęć przy zabytkowej studni miejskiej na Placu Łuczkowskiego. Wycieczka dostarczyÅ‚a dzieciom dużo radosnych przeżyć.