INNOWACJA PEDAGOGICZNA "PRZYJACIELE PRZYRODY"

 

Zdjęcia

8 października w ramach Innowacji pedagogicznej ”Przyjaciele przyrody” uczniowie Klasy II, III a i III b uczestniczyli w obchodach ,,Dnia Drzewa” - miÄ™dzynarodowa akcja sadzenia drzew. Jej celem jest wzrost Å›wiadomoÅ›ci ekologicznej i szacunek do przyrody. Z tej okazji już przed tygodniem uczniowie z koÅ‚a ekologiczno - przyrodniczego przygotowali piÄ™kne prace plastyczno – techniczne „Jesienne drzewo”. Prace zostaÅ‚y wyeksponowane na korytarzu szkolnym. Ponadto uczniowie oglÄ…dali film pt. "Jak wyglÄ…daÅ‚oby życie na Ziemi bez drzew?". Zgodnie z celami Innowacji pedagogicznej „Przyjaciele przyrody” zwracano uwagÄ™ na segregacjÄ™ odpadów, recykling makulatury, oszczÄ™dne gospodarowanie materiaÅ‚ami papierniczymi. Na podsumowanie zajęć uczniowie wziÄ™li udziaÅ‚ w akcji poprzez sadzenie na terenie szkoÅ‚y trzech drzewek: jabÅ‚oni, gruszy i Å›liwki. KorzystajÄ…c z piÄ™knej sÅ‚onecznej pogody po posadzeniu drzewek owocowych, dzieci wesoÅ‚o bawiÅ‚y siÄ™ na Å›wieżym powietrzu, pod czujnym okiem wychowawców.