FILMOWO-MUZEALNA WYCIECZKA DO CHEŁMA

Zdjęcia

Siódmego października uczniowie klas: czwartej i piÄ…tej naszej szkoÅ‚y wziÄ™li udziaÅ‚ w wyjeździe do CheÅ‚ma. Uczestnicy wycieczki obejrzeli film pt. „WyszyÅ„ski. Zemsta czy przebaczenie” w kinie „Zorza”. Po seansie uczniowie zwiedzili wystawÄ™ w Dziale Archeologii i Etnografii Muzeum Ziemi CheÅ‚mskiej im. Wiktora Ambroziewicza w CheÅ‚mie. Po wystawie oprowadziÅ‚a nas adiunkt muzeum pani Ilona Sawicka. Zwiedzanie wystawy byÅ‚o wstÄ™pem do warsztatów etnograficznych, na których uczestnicy poznali elementy ludowego stroju cheÅ‚mskiego oraz funkcje i nazwy jego poszczególnych elementów. ProwadzÄ…ca warsztaty p. Ilona Sawicka zaprezentowaÅ‚a i scharakteryzowaÅ‚a eksponaty muzeum: elementy ludowego cheÅ‚mskiego stroju mÄ™skiego i damskiego. Uczestnicy warsztatów otrzymali zadania do wspólnego rozwiÄ…zania: rebusy, zagadki, krzyżówkÄ™. NastÄ™pnie uczniowie „ubierali” swoje tekturowe lalki: chÅ‚opcy w stroje mÄ™skie, dziewczÄ™ta - w damskie. Na zakoÅ„czenie warsztatów w muzeum uczniowie ukÅ‚adali wielkoformatowe puzzle przedstawiajÄ…ce fragmenty ekspozycji etnograficznej muzeum. ZwieÅ„czeniem wyjazdu byÅ‚o zÅ‚ożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie Pauliny HoÅ‚yszowej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Lwowskiej w CheÅ‚mie – w czterdziestÄ… szóstÄ… rocznicÄ™ Å›mierci poetki ludowej. WycieczkÄ™ zorganizowaÅ‚y i sprawowaÅ‚y opiekÄ™ nad uczniami na wyjeździe, panie: Jowita Mróz i Jolanta Paszkiewicz.