NASZ PROJEKT: "LUDZIE LUDZIOM ZGOTOWALI TEN LOS"- NIEMIECKIE OBOZY ZAGŁADY NA TERENIE POLSKI - SZKOŁA PAMIĘTA

Zdjęcia

       Obozy zagÅ‚ady - obozy zorganizowane przez nazistowskie Niemcy w okresie II wojny Å›wiatowej, w ramach programu "ostatecznego rozwiÄ…zania kwestii żydowskiej". SÅ‚użyÅ‚y natychmisatowemu uÅ›miercaniu przywożonych doÅ„ ludzi. Co do zasady rejestrowano ich w obozowej ewidencji i nie brano pod uwagÄ™ ich ewentualnej zdolnoÅ›ci do pracy. Ofiary byÅ‚y masowo mordowane w komorach gazowych, zazwyczaj w ciÄ…gu kilkudziesiÄ™ciu minut od przybycia do obozu. Przy życiu utrzymywano jedynie niewielkÄ… liczbÄ™ więźniów, których praca byÅ‚a niezbÄ™dna do zapewnienia funkcjonowania obozu.

Sześć z obozów koncentracyjnych zyskaÅ‚o ponure miano obozu zagÅ‚ady. ByÅ‚y to obozy KL Kulmhof w CheÅ‚mnie i Auschwitz w OÅ›wiÄ™cimiu na polskich terytoriach przyÅ‚Ä…czonych do Rzeszy oraz w Treblince, Sobiborze, Majdanku i Bełżcu w Generalnym Gubernatorstwie.

20 października 2021 r. odbyÅ‚a siÄ™ w naszej szkole prezentacja projektu edukacyjnego pod nazwÄ…: "Ludzie ludziom zgottowali ten los - niemieckie obozy zagÅ‚ady na terenie Polski", nad którym uczniowie kl. VIII B pracowali dwa tygodnie. GÅ‚ównym celem projektu byÅ‚o poznanie polityki Niemiec na terenach okupowanej Europy, a szczególnie, w jaki sposób naziÅ›ci dokonywali  zagÅ‚ady Å»ydów oraz Romów i eksterminacjÄ™ innych narodów. Uczniowie nauczyli siÄ™, że to Niemcy ponoszÄ… odpowiedzialność za Holokaust i obozy koncentracyjne, że jakakolwiek próba zafaÅ‚szowania historii, jak w sformuÅ‚owaniu " polskie obozy koncentracyjne", powinna być przez każdego w sposób jasny i zdecydowany odrzucona.

Nauczyciel - opiekun projektu: Ewa Grusza.