ŚWIEĆ PRZYKŁADEM - SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

Zdjęcia

 

20 października 2021 r., goÅ›ciliÅ›my w naszej szkole przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w CheÅ‚mie. Zaproszeni goÅ›cie przeprowadzili zebranymi uczniami klas 0 - VIII pogadankÄ™ na temat bezpieczeÅ„stwa dzieci w ruchu drogowym oraz przypomnieli wszystkim o obowiÄ…zku noszenia przez dzieci i dorosÅ‚ych kamizelek i elementów odblaskowych po zmierzchu. DziÄ™ki tej akcji uczniowie zostali uÅ›wiadomieni, że nawet maÅ‚y element odblaskowy może niejednokrotnie uratować życie. Panowie policjanci przypomnieli również, w jaki sposób przechodzić przez przejÅ›cie dla pieszych, zachowywać siÄ™ na przystanku autobusowym, wysiadać bezpiecznie z autobusu. MiÅ‚ym akcentem spotkania byÅ‚o wrÄ™czenie przez przedstawicieli Policji elementów odblaskowych dla uczniów. Poruszane tematy cieszyÅ‚y siÄ™ dużym zainteresowaniem wÅ›ród uczniów, o czym Å›wiadczyÅ‚y liczne pytania kierowane do funkcjonariuszy policji.

OdbyÅ‚o siÄ™ również rozstrzygniÄ™cie konkursu proflaktycznego "Alkoholu nie próbujÄ™ - zdrowie promujÄ™".

Kategoria klas I –III

 

I miejsce - Maja Jones

II miejsce - Kuba Wesołowska

III miejsce - Wiktoria Kupczyńska

 

Kategoria klas IV –VIII

 

I miejsce – Aleksandra Mazurek

II miejsce – Carmen MatuszyÅ„ska

III miejsce – Anna Izdebska