SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

Zdjęcia

28 października uczniowie klas 0-III uczestniczyli w pogadance, którÄ… poprowadzili st. kpt. mgr inż. RadosÅ‚aw Gajuk z PSP oraz z OSP Krzywice druh Marcin Nafalski. W trakcie spotkania strażacy przybliżyli dzieciom, na czym polega ich praca. Dzieci utrwaliÅ‚y numery alarmowe 998 i 112 oraz dowiedziaÅ‚y siÄ™, w jakich okolicznoÅ›ciach należy wezwać straż pożarnÄ…. OkazaÅ‚o siÄ™, że praca strażaków nie ogranicza siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie do gaszenia pożarów. Straż pożarna pomaga ludziom podczas wypadków samochodowych, powodzi; prowadzi również wiele innych dziaÅ‚aÅ„ na rzecz spoÅ‚eczeÅ„stwa, dbajÄ…c o bezpieczeÅ„stwo mieszkaÅ„ców wsi i miast. Interwencje te czÄ™sto sÄ… bardzo niebezpieczne i wymagajÄ… niezwykÅ‚ej odwagi. Nasi goÅ›cie zaprezentowali umundurowanie i ekwipunek strażaków. Dzieci mogÅ‚y zobaczyć specjalistyczny sprzÄ™t oraz odzież, w której strażacy gaszÄ… pożary. Pokaz gaszenia pożaru „ Na niby” wzbudziÅ‚ ogromne zainteresowanie uczniów. ChÅ‚opcy byli pod jego dużym wrażeniem. Z pewnoÅ›ciÄ… wielu z nich marzy o tym, żeby w przyszÅ‚oÅ›ci zostać strażakiem.

DziÄ™ki spotkaniu z wyjÄ…tkowymi gośćmi uczniowie utrwalili sobie wiadomoÅ›ci na temat bezpiecznych zachowaÅ„ i zapobiegania sytuacjom zagrażajÄ…cym życiu. DziÄ™kujemy strażakom za atrakcyjne i ważne zajÄ™cia. Wszystkim strażakom życzymy wielu sukcesów i dziÄ™kujemy za trud i ofiarnÄ… sÅ‚użbÄ™.