NIEPODLEGŁA NIEPOKORNA

Zdjęcia

Film "Niepodległa Niepokorna"

DzieÅ„ przed obchodami Narodowego ÅšwiÄ™ta NiepodlegÅ‚oÅ›ci, w naszej szkole odbyÅ‚a sie uroczysta akademia upamiÄ™tniajÄ…ca 11 listopada 1918 roku. Dzieci z oddziaÅ‚ów przedszkolnych oraz uczniowie klas: I-III, IV, V, VI, VIIIa zaprezentowali montaż sÅ‚owno-muzyczny do scenariusza p. StanisÅ‚awy Nafalskiej. Przed uroczystoÅ›ciÄ… reprezentanci uczniów zÅ‚ożyli kwiaty w miejscu pamiÄ™ci poÅ›wiÄ™conemu ppor. Wiktorowi Karamaciowi.

W trakcie uroczystoÅ›ci, o symbolicznej godzinie 11:11, spoÅ‚eczność szkoÅ‚y odÅ›piewaÅ‚a wszystkie zwrotki hymnu narodowego w ramach akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „SzkoÅ‚a do hymnu”.

Film "Szkoła do hymnu"

Aktorów do przedsatwienia przygotowaÅ‚a p. StanisÅ‚awa Nafalska. PiosenkÄ™ "Jestem Polakiem" w wykonaniu dzieci z oddziaÅ‚ów 0 "a", 0 "b" oraz uczniów klas I-III przygotowaÅ‚y wychowawczynie klas, panie: Magdalena Mazurek, Barbara Werner, Mariola Tryniecka, Emilia WesoÅ‚owska, Marta Zapora i Justyna Kondej. ScenografiÄ™ przygotowaÅ‚a p. Justyna Dederko, a kwestiami technicznymi zajęła siÄ™ p. Jowita Mróz. ZdjÄ™cia wykonaÅ‚a p. Urszula Rudnik. Operatorem kamery byÅ‚ Antoni Paluch.