MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA.


Zdjęcia

Dnia 19 listopada uczniowie klas I-VIII obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Pierwszym dziaÅ‚aniem byÅ‚o zapoznanie uczniów z prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. W zajÄ™ciach wykorzystano filmy, prezentacje oraz quizy udostÄ™pnione przez UNICEF Polska. NastÄ™pnie uczniowie rozmawiali na temat znaczenia Konwencji oraz o przestrzeganiu praw dziecka w różnych krajach Å›wiata. Podsumowaniem tych dziaÅ‚aÅ„ byÅ‚o wykonanie dekoracji Å›ciennej - każde dziecko na szablonie dÅ‚oni wyciÄ™tej z niebieskiego papieru wypisaÅ‚o jedno z praw, które dla niego byÅ‚o najistotniejsze. Aby pokazać solidarność z UNICEF wszyscy tego dnia przyszli ubrani na niebiesko. Na pamiÄ…tkÄ™ wykonano wspólnÄ… fotografiÄ™.

Wydarzenie przygotowaÅ‚y panie Urszula Rudnik – opiekun SU oraz Edyta KoszaÅ‚ka – Rzecznik Praw Ucznia.