WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO - ALFIK

Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wÅ›ród uczniów szkóÅ‚ podstawowych od klasy 1 i szkóÅ‚ ponadpodstawowych. Jest wykorzystywany jako instrument motywujÄ…cy uczniów do rozwijania samodzielnoÅ›ci, twórczego myÅ›lenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwaÅ„. Konkurs pozwala diagnozować potencjaÅ‚ i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty matematyczne.

UdziaÅ‚ w konkursie pomaga uczestnikom zdobyć dodatkowe punkty w staraniach o przyznanie stypendiów oraz uÅ‚atwia osiÄ…ganie lepszych wyników w szkole dziÄ™ki utrwalaniu, poszerzaniu i porównaniu swojej wiedzy w skali ogólnopolskiej.

Zadania konkursowe nie wymagajÄ… dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkóÅ‚ podstawowych (od klasy 1 do 8).

24.11.2021 roku uczniowie naszej szkoÅ‚y od klasy II do klasy VI brali udziaÅ‚ w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny.

 

Wyniki konkursu ALFIK MATEMATYCZNY 2021

Klasa II:

1. Aleksandra Kaczor – 144 miejsce w województwie

2. Daniel Kotek – 153 miejsce w województwie

3. Madzia Czepiel – 157 miejsce w województwie

4. Igor Lewczuk -187 miejsce w województwie

 

Klasa III:

1. Blanka Golec - 65 miejsce w województwie

2.Wiktoria KupczyÅ„ska - 65 miejsce w województwie

3. Wojtek Bortnik - 80 miejsce w województwie

4. Daniel Karaniewicz – 177 miejsce w województwie

 

Klasa IV:

1. Szymon Flis - 69 miejsce w województwie

2. Oliwka MardoÅ„ - 85 miejsce w województwie

3. MiÅ‚osz GuguÅ‚ka - 91 miejsce w województwie

4. MichaÅ‚ Szewczuk - 118 miejsce w województwie

Klasa V:

1. Franciszek Mazurek - 22 miejsce w województwie

2. Dawid Wojtas - 68 miejsce w województwie

3. Zuzanna Marszaluk -79 miejsce w województwie

4. Filip Obara - 85 miejsce w województwie

Klasa VI:

1. Leon Prokop – 28 miejsce w województwie

2. Patryk Betiuk – 37 miejsce w województwie

3. Natan Bornus - 38 miejsce w województwie

 

Wszystkim Gratulujemy!!! Å»yczÄ…c Wam dalszych sukcesów!!!

  Organizatorem i szkolnym koordynatorem byÅ‚a p. Elżbieta Pietrucha.