WIĘCEJ CZASU NA SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH!

Termin składania prac konkursowych został przełożony na 9 lutego 2022 r.

Macie wiÄ™c jeszcze prawie tydzieÅ„! Co mozna wygrać? Spójrzcie na zdjÄ™cie ilustrujÄ…ce artykuÅ‚. Uczestnicy i laureaci konkursu mogÄ… również liczyć na: oceny z zajęć komputerowych i informatyki oraz pozytywne uwagi z zachowania. Przypominamy temat przewodni konkursu  to "DziaÅ‚ajmy razem!". Co należy zrobić?

  • Uczniowie klas I-III wykonujÄ… prace plastyczne,
  • uczniowie klas IV-VI tworzÄ… komiks rysunkowy lub w programie graficznym,
  • uczniowie klas VII-VIII krÄ™cÄ… 2-minutowy film.

Zapraszamy!!!

SzczegóÅ‚y znajdziecie w regulaminie konkursu.