WSPIERAJĄCA ROLA RODZICÓW W WYBORZE DROGI KSZTAŁCENIA

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Lubelski Kurator OÅ›wiaty podejmuje kolejne spotkanie sÅ‚użące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu ksztaÅ‚cenia i procesu rekrutacji do szkóÅ‚ ponadpodstawowych pt. „WspierajÄ…ca rola rodziców w wyborze drogi ksztaÅ‚cenia".
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.
Poniżej przekazujemy  link do zalogowania siÄ™.
Link do spotkania
                                                                                      Ewa Grusza - dyrektor