DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Galeria

Film z uroczystej akademii

PosÅ‚uchaj laureatów konkursu

Tegoroczne obchody Dnia Patrona SzkoÅ‚y Podstawowej w Strupinie Dużym przypadÅ‚y na 18 marca 2022 r. Z tej okazji odbyÅ‚a siÄ™ uroczysta akademia, której celem byÅ‚o wzbogacenie wiedzy o WÅ‚adysÅ‚awie Broniewskim.

W części oficjalnej byliÅ›my Å›wiadkami ceremoniaÅ‚u szkoÅ‚y: wprowadzono sztandar, odÅ›piewano hymn paÅ„stwowy. AkademiÄ™ rozpoczęła Pani Dyrektor Ewa Grusza, która wygÅ‚osiÅ‚a okolicznoÅ›ciowe przemówienie, w trakcie którego przybliżyÅ‚a zebranym drogÄ™ do nadania imienia szkole. Mottem Å›wiÄ™ta byÅ‚y sÅ‚owa polskiego poety Mnie ta zie­mia od in­nych droż­sza, ani chcÄ™, ani umiem stÄ…d odejść. W krótkim programie sÅ‚owno-muzycznym uczniowie klas VI-VIII zaprezentowali wiersze i piosenki patriotyczne. Podczas uroczystoÅ›ci Pani Dyrektor wrÄ™czyÅ‚a również pamiÄ…tkowe dyplomy i nagrody rzeczowe zwyciÄ™zcom  Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezja WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego . W pierwszej kategorii wiekowej, obejmujÄ…cej uczniów klas I-III, I miejsce zajęła uczennica klasy III b - Blanka Golec oraz uczennice klasy III a: Maja Jones, Magdalena Knotowicz i Wiktoria KupczyÅ„ska, wyróżnione zostaÅ‚y natomiast: Emilia KupczyÅ„ska z klasy I, a także Magdalena Nafalska z klasy III a.

W drugiej kategorii wiekowej I miejsce zdobyÅ‚a Carmen MatuszyÅ„ska z klasy VIII b, II miejsce - Patrycja Cieloch z klasy VII, zaÅ› miejsce III przypadÅ‚o również uczennicy klasy VII - Gabrieli Kruk. Komisja konkursowa postanowiÅ‚a również przyznać wyróżnienie uczniowi z klasy IV - MichaÅ‚owi Szewczukowi.

W tak ważnej dla nas wszystkich uroczystości, wzięła udział cała społeczność szkolna, w tym nowo przybyli uczniowie z Ukrainy. Wszyscy artyści z klas VI - VIII, a także laureaci konkursu zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Uroczystość, w tym konkurs bÄ™dÄ…cy integralnÄ… częściÄ… obchodów Dnia Patrona, przygotowaÅ‚y panie: Justyna Dederko, Jowita Mróz, Urszula Rudnik, a także Agata Woźniak. ZdjÄ™cia na akademii wykonaÅ‚a pani Emilia WesoÅ‚owska. OpiekÄ™ nad pocztem sztandarowym sprawowaÅ‚ pan Marcin Sadowski. Uroczystość byÅ‚a filmowana przez ucznia klasy VIII b Mateusza Łochnickiego.