OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOSCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskim

Program obchodów

Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada

 

08.30 Złożenie kwiatów pod pomnikami Nieznanego Żołnierza

i Marszałka Józefa Piłsudskiego (Plac Litewski) 

09.00 Uroczyste posiedzenie Rady Miasta Lublin (Trybunał Koronny)

10.00 Msza św. w intencji Ojczyzny (katedra lubelska) 

11.30 Przemarsz na Plac Zamkowy 

11.45 Uroczystość na Placu Zamkowym:

• Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę

uroczystości i powitanie kompanii honorowych

• Odegranie i odśpiewanie hymnu państwowego

• Uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt

• Wystąpienie Wojewody Lubelskiego

• Apel pamięci i salwa honorowa

• Koncert orkiestry wojskowej z musztra paradna

• Złożenie kwiatów przez Komitet Honorowy pod Pomnikiem

Zaporczyków, tablicami upamiętniającymi Więźniów Zamku oraz

Pomnikiem – Symbolem Lwowa

• Defilada kompanii honorowych, jazdy i pojazdów historycznych

• Imprezy towarzyszące, w tym m.in.:

- okolicznościowy koncert orkiestry wojskowej

- prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych

- wystawa sprzętu Wojska Polskiego i innych służb mundurowych

- wycieczki „Szlakiem odzyskania niepodległości” (przewodnicy PTTK)

- śpiewanki patriotyczne (harcerze)

- Miejska Gra Niepodległościowa

- Nocna Mila Niepodległości (zbiórka o godz. 16:30 na Placu

Litewskim) 

13.45 Złożenie kwiatów przy tablicach upamiętniających:

Władysława Cholewę – delegata rządu RP na województwo

lubelskie i Wojewodę Lubelskiego w latach 1941-1944 (Sad

Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)

Jerzego de Tramecourta – Wojewodę Lubelskiego w latach

1937-1939 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4)

Stanisława Moskalewskiego – Wojewodę Lubelskiego w latach

1919 - 1926 (Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4) 

14.00 Złożenie kwiatów na mogiłach Legionistów (cmentarz wojenny przy ul. Białej)