Dla nauczyciela

   Wyświetl: 
1 SZKOLNA RODO - WYPRAWKA
2 PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU
3 LISTA RZECZY
4 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STRUPINIE DUŻYM W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19
5 Wsparcie uczniów w powrocie do szkół – materiały edukacyjne
6 ZAPAMIĘTAJ! CHROŃ DANE OSOBOWE!
7 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
8 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I M?ODZIEŻY.
9 SZCZEPIMY SIĘ PRZECIWKO COVID-19
10 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA NAUCZYCIELI
11 ZMIANY NA EGAZMINIE ÓSMOKLASISTY W 2021 r.
12 ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY
13 PORADNIK BEZPIECZNA SZKOŁA
14 DOBRE PRAKTYKI EDUKACJI ZDALNEJ - PORADNIK MEN
15 PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
16 RAPORT MEN - ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATYW OKRESIE EPIDEMII COVID - 19
17 BEZPIECZNE WAKACJE
18 WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
19 HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII
20 WYTYCZNE CKE, MEN I GIS PODCZAS EGZAMINU
21 INFORMATOR DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I NAUCZYCIELI - DZIAŁANIA MEN NA RZECZ CYFRYZACJI EDUKACJI
22 PORADNIKI DLA SZKÓŁ O BEZPIECZEŃSTWIE ONLINE
23 BEZPIECZEŃSTWO ONLINE W SZKOŁACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ
24 WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W FORMIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ W CELU PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ
25 PORADNIKI DLA NAUCZYCIELI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
26 PORADNIK DLA DYREKTORÓW – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
27 PORADY DLA NAUCZYCIELI NA TEMAT ZDALNEGO NAUCZANIA
28 PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I RODZICÓW W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
29 REKRUTACJA DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
30 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS PRACY ZDALNEJ
31 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
32 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
33 WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA
34 LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
35 BLOG W DYDAKTYCE
36 NOWY WYMIAR PREZENTACJI - PREZI