SZCZEPIMY SIĘ PRZECIWKO COVID-19

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nauczyciele bÄ™dÄ… mogli skorzystać ze szczepieÅ„ przeciwko COVID-19 w etapie I. Rozpocznie siÄ™ on już od 15 stycznia. Dodatkowo nauczyciele klas I-III szkóÅ‚ podstawowych bÄ™dÄ… mogli być przetestowani na obecność koronawirusa przed zakoÅ„czeniem ferii zimowych. Testowanie bÄ™dzie odbywać siÄ™ miÄ™dzy 11 a 15 stycznia 2021 r. Badania bÄ™dÄ… dobrowolne i bezpÅ‚atne.

Szczepienia dla nauczycieli

ZachÄ™camy nauczycieli do szczepieÅ„, które rozpocznÄ… siÄ™ już w poÅ‚owie stycznia 2021 r. Szczepienia bÄ™dÄ… realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzÄ…cych praktykÄ™.

Procedura rejestracji na szczepienia jest bezpieczna i prosta. ZostaÅ‚a on szczegóÅ‚owo opisana na stronie internetowej Szczepienie przeciwko COVID-19.

Testowanie nauczycieli klas I-III szkóÅ‚ podstawowych

Ministerstwo Zdrowia zebraÅ‚o informacje o zapotrzebowaniu na testy dla nauczycieli poprzez kuratoria i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Wynika z nich, że chÄ™tnych na przeprowadzenie testu  bÄ™dzie ok. 190 tys. osób. Obecnie Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne zbierajÄ… listy imienne pedagogów ze szkóÅ‚ podstawowych.

Testy będą wykonywane metodą RT-PCR, w sanepidach oraz mobilnych punktach drive thru.

Testy na obecnoŚĆ koronawirusa bÄ™dÄ… dla nauczycieli odbywaÅ‚y siÄ™ na zasadzie dobrowolnoÅ›ci. JeÅ›li nauczyciel nie ma niepokojÄ…cych objawów choroby i nie zdecyduje siÄ™ na test, bÄ™dzie mógÅ‚ wrócić do nauczania.

Warto zaznaczyć, że powrót dzieci do szkóÅ‚ nie zależy od wyniku testowania nauczycieli, lecz od dalszego przebiegu epidemii.

Najważniejsze pytania i odpowiedzi:

1. Czy bÄ™dÄ… testowani również pracownicy szkolnej administracji i obsÅ‚ugi?

Tak. Personel ze szkóÅ‚ może także zgÅ‚aszać siÄ™ do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Pracowników administracji obowiÄ…zujÄ… identyczne zasady jak nauczycieli.

2. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach testowanie nauczycieli przedszkoli?

Na dziś przygotowujemy testowanie kadry nauczania początkowego w szkołach przed powrotem do nauki stacjonarnej w klasach I-III.

3. Kto odpowiada za testowanie nauczycieli?
Za proces testowania w powiatach odpowiadajÄ… powiatowe stacje sanepidu.

4. Co grozi nauczycielowi, który nie bÄ™dzie chciaÅ‚ siÄ™ przetestować?
Testowanie jest dobrowolne.

5. Kto zostanie poinformowany o wyniku testu danego nauczyciela?
O wyniku jest informowany pracownik. JeÅ›li wynik bÄ™dzie pozytywny, wtedy pracownik automatycznie zostanie skierowany na izolacjÄ™, a sanepid rozpocznie dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić osoby, które miaÅ‚y kontakt z osobÄ… zakażonÄ….

Więcej informacji na temat programu szczepień:

Szczepienie na COVID-19
Testowanie nauczycieli klas I-III odbędzie się między 11 a 15 stycznia - komunikat Ministerstwa Zdrowia
 

 Procedura szczepieÅ„ krok po kroku

Proces rejestracji powszechnych szczepieÅ„ Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie siÄ™ prawdopodobnie już w poÅ‚owie stycznia 2021 r. Procedura bÄ™dzie prosta i bezpieczna.

Poszczególne jej etapy to:

 1. Rejestracja – online: przez infoliniÄ™, u lekarza POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
 2. ZgÅ‚oszenie do punktu szczepieÅ„ – kwalifikacja przez lekarza.
 3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pacjenta po szczepieniu.
 4. Powtórzenie procesu po upÅ‚ywie 21 dni – bez koniecznoÅ›ci ponownej rejestracji.

Szczepienia będą realizowane w:

 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzÄ…cych praktyk?.

Zgodnie z narodowym programem szczepieÅ„ ochronnych, punkt szczepieÅ„ uruchomiono w każdej gminie. Wkrótce opublikujemy mapkÄ™ z punktami pobraÅ„ i szczepieÅ„ w caÅ‚ej Polsce z wygodnÄ… wyszukiwarkÄ….

Materiały

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 - pobierz i przeczytaj