ZAPAMIĘTAJ! CHROŃ DANE OSOBOWE!

 

ZAPAMIĘTAJ! CHROŃ DANE OSOBOWE!

20 wskazówek UODO

20 uniwersalnych wskazówek dotyczÄ…cych bezpiecznego korzystania z komputerów, laptopów i innych urzÄ…dzeÅ„.

1.    Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.

2.    Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.

3.    Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.

4.    Pobieraj oprogramowanie wyÅ‚Ä…cznie ze stron producentów.

5.    Nie otwieraj zaÅ‚Ä…czników z nieznanych źródeÅ‚ dostarczanych poprzez korespondencjÄ™ elektronicznÄ….

6.    Nie zapamiÄ™tuj haseÅ‚ w aplikacjach webowych.

7.    Nie zapisuj haseÅ‚ na kartkach.

8.    Nie używaj tych samych haseÅ‚ w różnych systemach informatycznych.

9.    Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.

10.Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.

11.Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.

12.Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.

13.Nie loguj siÄ™ do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urzÄ…dzeÅ„ lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.

14.Wykonuj regularne kopie zapasowe.

15.Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub noÅ›ników danych.

16.Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.

17.Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.

18.Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.

19.OdchodzÄ…c od komputera, blokuj stacjÄ™ komputerowÄ….

20.Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych noÅ›ników USB, ponieważ może znajdować siÄ™ na nich zÅ‚oÅ›liwe oprogramowanie.