Dla ucznia

1 REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
2 „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”
3 BYCIE BEZPIECZNYM RÓWNA SIĘ TEŻ BYCIE WIDOCZNYM!
4 Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
5 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W STRUPINIE DUŻYM W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z EPIDEMII COVID-19
6 „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022”
7 ZAPAMIĘTAJ! CHROŃ DANE OSOBOWE!
8 ZAPOTRZEBOWANIA PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY
9 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
10 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2021/2022
11 SZCZEPIMY SIĘ PRZECIWKO COVID-19
12 WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH DLA DZIECI I M?ODZIEŻY.
13 ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA UCZNIÓW
14 ZASADY ODBYWANIA KWARANTANNY
15 PORADNIK BEZPIECZNA SZKOŁA
16 BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
17 BEZPIECZNE WAKACJE
18 ZESTAW POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW DO WYKONANIA BADAŃ PRZEZ UCZNIÓW
19 WYTYCZNE DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
20 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ORAZ HARMONOGRAM REKRUTACJI
21 HARMONOGRAM KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLASY VIII
22 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021
23 WYTYCZNE CKE, MEN I GIS PODCZAS EGZAMINU
24 PORADNIKI DLA SZKÓŁ O BEZPIECZEŃSTWIE ONLINE
25 BEZPIECZEŃSTWO ONLINE W SZKOŁACH OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ
26 PLAKAT ZESPOŁU SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH I TRANSPORTOWYCH W CHEŁMIE
27 WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO W FORMIE ROZMOWY TELEFONICZNEJ W CELU PRZYWRÓCENIA RÓWNOWAGI PSYCHICZNEJ
28 ŻYJ ZDROWO - RĘCE MYJ
29 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
30 PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE
31 PORADY DLA UCZNIÓW – ZDALNE NAUCZANIE
32 REKRUTACJA DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
33 WSPIERAM, NIE WYBIERAM
34 ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU
35 ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH
36 WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT KORONAWIRUSA
37 KRYTERIA OCENIANIA
38 LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA
39 MÓJ WIZERUNEK W SIECI. KURS DLA GIMNAZJUM
40 GDZIE JEST MIMI? KURS DLA KLAS IV-VI SP.
41 ZDAJESZ EGZAMIN? POTRENUJ!
42 SŁOWNIK WYRAZÓW BLISKOZNACZNYCH. KRZYŻÓWKA