Rozwi?? krzy?ówk?, która jest Twoim zadaniem domowym. W pracy domowej pomocny b?dzie s?ownik wyrazów bliskoznacznych lub s?ownik synonimów. Powodzenia!

Krzy?ówka