?YJ ZDROWO - R?CE MYJ

W jaki sposób chroni? siebie i innych przed zarazkami? Jak zachowywa? si? podczas kichania i jak d?ugo my? r?ce? Zach?camy Pa?stwa do pokazania uczniom klipu „Zdrowo ?yj, r?ce myj”, w którym znajduj? si? praktyczne porady dotycz?ce prozdrowotnych zachowa?.

Tekst rapowej piosenki jest ?atwy do zapami?tania, dzi?ki czemu pozwoli ona dzieciom na przyjemne przyswojenie wszystkich zasad!

Pos?uchaj piosenki