EKOBIESIADA

Zdjęcia

W ramach realizowanego Eko – projektu wykonano kolejne czwarte zadanie pt. „Eko – Biesiada”.  Najpierw w klasach zostały wygłoszone prelekcje na temat zdrowego stylu odżywiania się. Do biblioteki zakupiono książeczki, płyty DVD dla dzieci o zdrowym odżywianiu, warzywach i owocach celem zapoznania się z nimi. Następnie zakupiono ekologiczne kubeczki i talerzyki oraz artykuły spożywcze do sporządzania witaminowych kanapek, sałatek i napojów.

7.04.2017r. w Światowy Dzień Zdrowia dzieci i uczniowie kl. „O – III” zorganizowali Eko Biesiadę pt. „Jeść kolorowo = zdrowo”. Dzieci były podzielone na dwie grupy. Pierwsza grupa, tj. dzieci z klasy II, III a i III b pod okiem pań: Marioli Trynieckiej, Anny Kryńskiej i Magdaleny Mazurek wykonywały kanapki. Druga grupa, tj. dzieci 4-letnie, klasa „0” i klasa I pod okiem pań: Emilii Wesołowskiej, Barbary Werner i Marty Zapory wykonywały soki i warzywną sałatkę.

Po sporządzeniu kanapek, soków i sałatki odbywała się degustacja.