O ODPADACH WIEMY WSZYSTKO …

Zdjęcia

Kolejnym działaniem realizowanym w ramach EKOprojektu było zadanie „Wycieczka do Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu (PGO) i do Oczyszczalni Ścieków Bieławin”. Uczniowie klasy V i VI udali się do zakładu, gdzie przetwarzane i składowane są odpady komunalne, tzw. śmieci. Dzieci „zwiedziły” zakład w Srebrzyszczu. Przewodnik pokazał wszystkie zakamarki, taśmociągi, którymi wędrują śmieci i poszczególne stanowiska, przy których pracownicy się nimi zajmują. Opowiadał o skarbach jakie można znaleźć w odpadach, co się z nich pozyskuje, na co przetwarza i jakie są tego koszty. Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć jakie tony śmieci „produkuje” każdy z nas.

Młodzież gimnazjalna: klasy I i II udały się do Chełmskiej Oczyszczalni Ścieków. Tam, pod kierownictwem przewodnika, zobaczyła proces technologiczny jakiemu poddawane są ścieki w celu ich utylizacji i pozyskania czystej wody. Na podkreślenie niewątpliwie zasługuje fakt, że jest to jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w Polsce.

W ramach tego zadania, uczniowie mieli wykonać prace biorące udział w konkursie: na najlepszą pracę graficzną (plastyczną) w szkole podstawowej i prezentację multimedialną w gimnazjum. Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „Pokażcie dzieci, jakie jest drugie życie ścieków i śmieci?”

Najlepsze prace wykonali:

  • w szkole podstawowej: Rafał Steczuk, Marta Kiriew, Beata Rumanek, Wojciech Olewiński z klasy V i Karolina Semeniuk z klasy VI,
  • w gimnazjum: Justyna Poznańska, Paulina Semeniuk, Żaneta Kapeluszna, Daniel Wolnicki i Michał Kwiatek z klasy II gimnazjum.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Całość zadania nadzorowały panie: Alina Czarna – nauczyciel biologii i chemii oraz Marzena Wróbel – nauczyciel geografii i przyrody.