ŚWIATOWY DZIEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA W STRUPINIE

Zdjęcia

Na początku czerwca, w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, w naszej szkole został zorganizowany konkurs. Na potrzeby tego zadania zostały zakupione pozycje książkowe, broszury i plakaty, pokazujące piękno naszej małej ojczyzny. Pozycje te, zasiliły zbiory szkolnej biblioteki. Stanowiły one bibliografię konkursową, a także pomoc dydaktyczną na przeprowadzonych w ich oparciu zajęciach lekcyjnych. Odbyły się lekcje prowadzone prze nauczycieli „przyrodników” panie:  Alinę Czarną i Marzenę Wróbel oraz nauczyciela plastyki i zajęć technicznych – panią Elżbietę Mulak. Uczniowie poznali nasze skarby przyrodnicze – chronione prawnie organizmy reprezentujące świat roślin i zwierząt. Poznali formy ochrony krajobrazu naturalnego jak i poszczególne okazy, z których słynie nasz region. Po przeprowadzonych zajęciach lekcyjnych, uczniowie ruszyli w teren i wykonali: gimnazjaliści fotografie, a ich młodsi koledzy prace plastyczne na temat: „Organizmy chronione najbliższej okolicy”.

Oto laureaci konkursu plastycznego w szkole podstawowej:

  • klasa IV - Kinga Stasieczek,
  • klasa V – Roksana Iwaniec, Oliwia Mróz, Natalia Kłysz,
  • klasa VI – Norbert Zieliński.

Laureaci konkursu fotograficznego w gimnazjum:

  • Klasa I - Izabela Nafalska, Paweł Gajuk, Jakub Iwaniec, Aleksandra Socha i Wiktoria Stepaniuk.