„ZIELONA SZKOŁA” W OŚRODKU DYDAKTYCZNO - MUZEALNYM ZLPK W BRZEŹNIE

Zdjęcia

13 czerwca, uczniowie dwóch klas: IV i II gimnazjum z z organizatorami i opiekunami paniami: Aliną Czarną i Marzeną Wróbel (nauczyciele przedmiotów przyrodniczych), udali się do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Brzeźnie. Były to całodzienne zajęcia z edukacji ekologicznej, prowadzone przez pracowników ośrodka.

Na początku dzieci wyposażone w lupy, lornetki i przybory piśmiennicze udały się na ścieżkę przyrodniczą „Motylowa Łąka”. Ścieżka umożliwia poznanie środowiska przyrodniczego łąk i torfowisk wraz ze specyficzną dla nich florą i fauną. Opisuje również zagrożenia chełmskich torfowisk węglanowych oraz działania realizowane w ramach ich czynnej ochrony. Trasa ścieżki stwarza dogodne warunki obserwacji awifauny z miejsc do tego celu przeznaczonych np. z platformy widokowej, z której doskonale widać panoramę torfowiska. Nazwa ścieżki nawiązuje do projektu czynnej ochrony przyrody pt. „Ochrona i poprawa jakości siedlisk rzadkich motyli podmokłych łąk”, który swym zasięgiem obejmuje również teren chełmskich torfowisk węglanowych.

Uczniowie dostali specjalne zadanie – po odpowiednim ustawieniu się, wzięli udział w czynnym liczeniu storczyków, tak bogato kwitnących w tym czasie na torfowisku. Dane im było także z bliska (przez lupę) przyjrzeć się chronionym rodzajom storczyków, zaobserwować parę żurawi oraz …. znaleźć poroże jelenia.

Następnie wszyscy przenieśli się do budynku Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych, gdzie odbyło się podsumowanie akcji liczenia storczyków, prezentacja okazów muzealnych i słuchanie ciekawostek i anegdot związanych z pracą i organizmami które tam występują.

Najbardziej zaangażowani uczniowie, otrzymali wyróżnienia i nagrody za wkład, pracę i ciekawość przyrodniczą - z klasy IV: Luiza Baniewicz, Klaudia Czepiel, Hubert Kusiak, Gabriel Wawryniuk, Kacper Seredowski i Michał Kruk. Z klasy II gimnazjum: Daniel Wolnicki (znalazca poroża!), Krystian Kotek, Justyna Poznańska i Paulina Semeniuk.

Następnie pod zadaszoną wiatą wszyscy wspólnie piekli kiełbaski, chlebek, owoce a nawet… cieszące się popularnością, pianki cukrowe. Na zakończenie pełnych emocji zajęć, uczniowie klasy IV wraz z pracownikami ośrodka, rozegrali mecz piłki nożnej.

Najważniejsze że pogoda sprzyjała!