SPRZĄTANIE ŚWIATA

Zdjęcia

Akcja „Sprzątanie świata” odbywająca się w tym roku pod hasłem „Segregacja śmieci obowiązuje też dzieci” została zorganizowana w naszej szkole w dwóch formach: „sprzątania” najbliższej okolicy i konkursu plastycznego na najciekawszą pracę propagującą segregację śmieci.

W tygodniu poprzedzającym akcję, w dniach od 11 do 14 września odbyły się w naszej szkole zajęcia plastyczne, podczas których 67 dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, wykonały prace konkursowe na temat „Segregacja śmieci obowiązuje też dzieci”. Zgodnie z regulaminem, klasa mogła wykonać wspólnie plakat na podany temat lub każdy z uczniów wykonywał pracę indywidualnie.

15 września najmłodsze dzieci uczęszczające do klas  I -III wraz z wychowawcami paniami: Anną Kryńską, Mariolą Tryniecką i Martą Zaporą uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata”. Wyposażone w worki na śmieci i rękawiczki wyruszyły posprzątać teren przy szkole i trasę od szkoły w kierunku szosy wojsławickiej. Na terenie placówki śmieci było niewiele, co bardzo cieszy, ale im dalej w głąb wsi, uczniowie musieli się sporo natrudzić, a worki wypełniały się bardzo szybko. Apelujemy, by nie wyrzucać niepotrzebnych rzeczy w zarośla. Do tego służą kosze na śmieci.

Kilka dni później odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.

W kategorii plakat dwa równorzędne I miejsca zajęły dzieci z oddziału przedszkolnego, które prace wykonały pod kierunkiem wychowawcy pani Barbary Werner oraz uczniowie klasy II, którzy wykonali pracę pod kierunkiem wychowawcy pani Marty Zapory.

W kategorii praca indywidualna w klasie I laureatami zostali:

  • Natalia Dejneka
  • Tymon Iwaniec
  • Filip Obara
  • Wyróżnienie: Franciszek Mazurek

W kategorii praca indywidualna w klasie III laureatami zostali:

  • Wiktoria Judczyc
  • Błażej Pajer
  • Aleksandra Kudrzycka
  • Wyróżnienie: Kacper Nafalski

  Uczniów klasy I do konkursu przygotowała wychowawczyni pani Anna Kryńska, a uczniów klasy III wychowawczyni pani Mariola Tryniecka. Nagrody wręczyła dyrektor szkoły pani Ewa Grusza, która jeszcze raz przypomniała dzieciom zasady segregacji śmieci oraz zaprezentowała nowo zakupiony kosz do selektywnej zbiórki śmieci. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali notesiki za udział w konkursie. Osobą odpowiedzialną za wykonanie tego zadania projektowego była pani Marta Zapora.