Grono pedagogiczne

IMIĘ I NAZWISKO

NAUCZANY PRZEDMIOT

FUNKCJA

Ewa Grusza

Historia

Dyrektor

Edyta Koszałka

Matematyka

Wych. kl. V sp.,
opiekun SU

Emilia Wesołowska

Wychowanie fizyczne, Biologia, WDŻ, Zajęcia Świetlicowe

Wych. kl. VIII sp.

Justyna Dederko

Język polski

Wych. kl. IV sp.

Jolanta Paszkiewicz

Język polski

Wych. kl. VII sp.

Barbara Werner

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"

Mariola Tryniecka

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. II sp.

Magdalena Mazurek

Wychowanie przedszkolne

Wych. kl. "0"

Marta Zapora

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. I sp.

Urszula Rudnik

Język angielski, Zajęcia rewalidacyjne

Wych. kl. VIb sp.

Beata Białowąs

Język angielski

Wych. kl. VIa,       opiekun SU

Anna Kryńska

Edukacja wczesnoszkolna

Wych. kl. III sp.

Elżbieta Pietrucha

Matematyka, Fizyka

 

Anna Siermińska

Chemia

 

Ewelina Konarska

Logopeda

 

Stanisława Nafalska

Historia, WOS

 

Marzena Wróbel

Geografia, Przyroda, Biologia, Informatyka, Zajęcia rewalidacyjne

 

Elżbieta Mulak

Informatyka, Technika, Plastyka, Muzyka


Renata Szumiło

Religia

 

Joanna Mazurek

Nauczyciel pedagog,

Doradca Zawodowy, Zajęcia Świetlicowe

 

Jowita Mróz

Nauczyciel bibliotekarz, Historia

 

Beata Wawerska

Nauczyciel bibliotekarz

 

Agata Woźniak

Nauczyciel języka niemieckiego

 

Marcin Sadowski

Wychowanie fizyczne, Edukacja dla bezpieczeństwa