WYCIECZKA DO MUZEUM NA MAJDANKU

 

Zdjęcia

5 listopada 2021 r. uczniowie kl.VIII B pod opieką nauczycielki historii Ewy Gruszy i wychowawczyni Urszuli Rudnik zwiedzili były hitlerowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Wycieczka była zwieńczeniem projektu edukacyjnego pod nazwą: "Ludzie ludziom zgotowali ten los - niemieckie obozy zagłady na terenie Polski", którego prezentacja miała miejsce 20.10.2021 r.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. Majdanek, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie w lipcu 1941 r., powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim, Odilowi Globocnikowi, zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tysięcy więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Mieli oni stanowić darmową siłę roboczą dla realizacji planów rozbudowy III Rzeszy. Niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku był miejscem masowej eksterminacji. Przyczyną wysokiej śmiertelności w obozie oprócz całokształtu warunków bytowych, pracy oraz chorób były bezpośrednie formy uśmiercania. W sierpniu 1942 roku została ropoczęta budowa komór gazowych, ukończona w październiku 1942. W sumie istniało 5 komór działających na gaz wpuszczany z butli bądź przewidzianych na zastosowanie granulek cyklonu B.

Państwowe Muzeum na Majdanku - Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady (1941 - 1944) - powstało już w 1944 r., było pierwszą tego typu instytucją na świecie. Muzeum jest zorganizowane na części dawnego obozu (ok. 90 ha). Nasi uczniowie zwiedzali najważniejsze jego zabytki, m.in.: częściowo zachowaną część gospodarczą, pole obozu więźniarskiego, budynki łaźni wraz z komorami gazowymi, budynki "nowego" i "starego" krematorium oraz kompleks Pomnik Walki i Męczeństwa na Majdanku autorstwa Wiktora Tołkina.