MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA.


Zdjęcia

Dnia 19 listopada uczniowie klas I-VIII obchodzili Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Pierwszym działaniem było zapoznanie uczniów z prawami dziecka zawartymi w Konwencji o Prawach Dziecka. W zajęciach wykorzystano filmy, prezentacje oraz quizy udostępnione przez UNICEF Polska. Następnie uczniowie rozmawiali na temat znaczenia Konwencji oraz o przestrzeganiu praw dziecka w różnych krajach świata. Podsumowaniem tych działań było wykonanie dekoracji ściennej - każde dziecko na szablonie dłoni wyciętej z niebieskiego papieru wypisało jedno z praw, które dla niego było najistotniejsze. Aby pokazać solidarność z UNICEF wszyscy tego dnia przyszli ubrani na niebiesko. Na pamiątkę wykonano wspólną fotografię.

Wydarzenie przygotowały panie Urszula Rudnik – opiekun SU oraz Edyta Koszałka – Rzecznik Praw Ucznia.