EUROPEJSKI DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO 2021

Zdjęcia

24 wrzeÅ›nia nasza szkoÅ‚a po raz pierwszy obchodziÅ‚a Europejski DzieÅ„ Sportu Szkolnego (ESSD). To wielkie Å›wiÄ™to sportu szkolnego, którego ideÄ… jest celebracja i promocja aktywnoÅ›ci wÅ›ród uczniów, a naszym marzeniem jest, by ta aktywność towarzyszyÅ‚a im przez caÅ‚e życie.

Naszym zadaniem było zorganizowanie 120 minut aktywności fizycznej, dlatego w planach na ESSD2021 mieliśmy taneczną zabawę i rozgrzewkę oraz rywalizację sportową na lekcjach wf-u.