XVIII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU IM. PAULINY HOŁYSZOWEJ

Już drugi rok, organizowany co roku w szkole w Strupinie Dużym, Gminny Konkurs im. Pauliny HoÅ‚yszowej objÄ™ty patronatem Wójta Gminy CheÅ‚m, byÅ‚ inny niż poprzednie edycje imprezy. Celem XVIII wydania konkursu byÅ‚o ksztaÅ‚towanie wrażliwoÅ›ci na piÄ™kno jÄ™zyka polskiego poprzez sztukÄ™ recytacji, rozbudzanie zainteresowaÅ„ poezjÄ… regionalnÄ… i dorobkiem Pauliny HoÅ‚yszowej oraz ksztaÅ‚towanie wrażliwoÅ›ci na piÄ™kno jÄ™zyka polskiego poprzez przekÅ‚ad intersemiotyczny utworu poetyckiego. W tym roku, w ramach Gminnego Konkursu im. Pauliny HoÅ‚yszowej zostaÅ‚y zorganizowane: konkurs recytatorski, plastyczny oraz konkurs wiedzy o życiu i twórczoÅ›ci poetki. W komisji konkursu zasiadÅ‚y przedstawicielki: Biblioteki Publicznej im. M.P. Orsetti w CheÅ‚mie – pani Anna Pietuch, Biblioteki Pedagogicznej w CheÅ‚mie – pani Barbara Oleszczuk, Muzeum Ziemi CheÅ‚mskiej im. W. Ambroziewicza w CheÅ‚mie – pani Magdalena MÄ…ka oraz przewodniczÄ…ca KoÅ‚a GospodyÅ„ Wiejskich w Strupinie Dużym – pani Maria Jagnicka. CzÅ‚onkinie komisji wyÅ‚oniÅ‚y najlepszych uczestników konkursu. Zadaniem uczestników byÅ‚o: w konkursie recytatorskim – nagranie filmu z recytacjÄ… wybranego utworu poetyckiego Pauliny HoÅ‚yszowej lub fragmentu „Naszego wesela”, w konkursie plastycznym – zilustrowanie wybranego utworu Pauliny HoÅ‚yszowej w dowolnej technice pÅ‚askiej, w konkursie wiedzy – wziÄ™cie udziaÅ‚u w teÅ›cie online przez TestPortal.

W konkursie wzięło udziaÅ‚ osiemdziesiÄ™ciu uczniów ze wszystkich szkóÅ‚ Gminy CheÅ‚m.

Oto laureaci konkursu:

Najlepsi w konkursie recytatorskim byli:

Kategoria wiekowa klasy 0-I szkoły podstawowej

Kategoria wiekowa klasy II-III szkoły podstawowej

Kategoria wiekowa klasy IV-VI szkoły podstawowej

 • I miejsceJulia Humin (op. p. Iwona Blicharz, SP w Uhrze)
 • II miejsceMaria Wójcicka (op. p. Agnieszka Rutkowska, SP w Å»óÅ‚taÅ„cach)
 • III miejsceAleksandra Czarnecka (op. p. Agnieszka Rutkowska, SP w Å»óÅ‚taÅ„cach)
 • Wyróżnienia: Robert Kasprzak (op. p. Ewa Krygowska, SP w Å»óÅ‚taÅ„cach), Maja KuryÅ‚o (op. p. Iwona Blicharz, SP w Uhrze)

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Najlepsi w konkursie wiedzy:

Kategoria wiekowa klasy IV-VI szkoły podstawowej

 • I miejsce – Julia Popek (op. p. Mariola Kot, SP w Stawie)
 • II miejsce – Grzegorz Manaj (op. p. Mariola Kot, SP w Stawie)
 • III miejsce – Jakub Szpunar (op. p. StanisÅ‚awa Nafalska, SP w Strupinie Dużym)

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowej

 • I miejsce – Natalia Biela (op. p. Magdalena Laskowska, SP w StoÅ‚piu)
 • II miejsce – Zuzanna Mijal (op. p. Magdalena Laskowska, SP w StoÅ‚piu)
 • III miejsce – Alicja Anusiewicz (op. p. Magdalena Laskowska, SP w StoÅ‚piu)

Najlepsi w konkursie plastycznym byli:

Kategoria wiekowa klasy 0-I szkoły podstawowej

Kategoria wiekowa klasy II-III szkoły podstawowej

Kategoria wiekowa klasy IV-VI szkoły podstawowej

 • I miejsceOliwia Rutkowska (op. p. Katarzyna Olszewska, SP w Å»óÅ‚taÅ„cach)
 • II miejsceAgata Szoda-ŁokiÅ„ska (op. p. Urszula Kucharska, SP w StoÅ‚piu)
 • III miejsceJulia Humin (op. p. Agnieszka Grel, SP w Uhrze)
 • WyróżnieniePola Kruk (op. p. Katarzyna Olszewska, SP w Å»óÅ‚taÅ„cach)

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII szkoły podstawowej

 • I miejsceLiwia Łatka (op. p. Urszula Kucharska, SP w StoÅ‚piu)
 • II miejsceAlicja Anusiewicz (op. p. Urszula Kucharska, SP w StoÅ‚piu)
 • III miejsce – nie przyznano

Laureaci konkursów otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe, które zostaÅ‚y przekazane do szkóÅ‚.

Nagrody w konkursie ufundowali: UrzÄ…d Gminy CheÅ‚m oraz Senator Rzeczpospolitej Polskiej prof. dr hab. Józef ZajÄ…c.

Zadanie dofinansowanie ze Å›rodków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury “Bardzo MÅ‚oda Kultura 2019-2021”. Operatorem regionalnym województwa lubelskiego jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zadanie realizowane w ramach Projektu „Wczoraj i jutro Naszego wesela Pauliny HoÅ‚yszowej”.

Koordynatorem konkursu byÅ‚a Jowita Mróz.