CHARYTATYWNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

Zdjęcia

 

Dnia 13 grudnia 2021 r. odbył się I charytatywny przegląd kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia.


Celem konkursu było:

- popularyzacja tradycyjnych, staropolskich kolęd i pastorałek, w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych,

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,

- promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

- wsparcie i promowanie mÅ‚odych talentów

- zbiórka cegieÅ‚ek ( wpÅ‚at w wysokoÅ›ci 10 zÅ‚ na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. MaÅ‚ego KsiÄ™cia w Lublinie ),

- popularyzacja dobrych zachowań społecznych poprzez charytatywny charakter przeglądu.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym przygotowani pod kierunkiem Elżbiety Mulak i Barbary Werner. Byli to następujący uczniowie:

Kornela Mazurek

Zuzanna Malinowska

Oliwia Najdek

Zuzanna Marszaluk

Wiktor Najdek

Roksana Sadowska

Martyna Pajer

Klaudia Semeniuk

 

II miejsce

w  I Charytatywnym PrzeglÄ…dzie KolÄ™d, PastoraÅ‚ek I Piosenek ÅšwiÄ…tecznych zajęła:

Zuzanna Marszaluk

 

Wyróżnienie w konkursie otrzymali:

Kornela Mazurek

Roksana Sadowska

Był to wyjątkowy konkurs. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, słodycze, nagrody rzeczowe.

Gratulujemy !