EKSPERYMENTY Z WODÄ„ W KLASIE II

Zdjęcia

Uczniowie klasy II przeprowadzali w grupach eksperymenty badawcze poszerzajÄ…ce wiedzÄ™ na temat wody:

I grupa - „Co znika w wodzie?”

UczeÅ„ pod kierunkiem nauczyciela wsypuje do oddzielnych naczyÅ„ z wodÄ… różne substancje: sól, cukier, bazylia, kurkuma, goździki. Po porównaniu roztworów dziecko formuÅ‚uje wnioski, które z tych substancji rozpuszczajÄ… siÄ™ w wodzie, a które nie.

II grupa - „Co miesza siÄ™ z wodÄ…, a co nie?

Do słoika z wodą, uczeń wlewa 3 łyżki oleju, wymieszaj i obserwuj wodę. Podobnie postępuj z octem i sokiem.

III grupa - „Co pÅ‚ywa, co tonie?”

Do  naczynia z wodÄ… dzieci wrzucajÄ… kolejno przedmioty różnej wielkoÅ›ci, wykonane z różnych materiaÅ‚ów (plastikowe Å‚yżeczki, kulka plasteliny,  spinaz, guzik, Å›ruba itp). Uczniowie próbujÄ… odgadnąć, dlaczego niektóre z tych przedmiotów nie tonÄ…, mimo że majÄ… wiÄ™ksze rozmiary od pozostaÅ‚ych.