ZAKODUJ ROBOTA - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Zdjęcia

 

Uczniowie klasy pierwszej poznaÅ‚y robota Photona i uczyÅ‚y siÄ™ go programować. Każdy uczeÅ„ braÅ‚ aktywny udziaÅ‚ w zajÄ™ciach sterujÄ…c robotem na tabletach, uczÄ…c siÄ™ programowania. Zestaw zabaw byÅ‚ dla dzieci atrakcyjny i ciekawy dostarczajÄ…c im zarówno wiedzy z zakresu programowania jak i dobrej zabawy.