PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NASZEJ SZKOLE

Zdjęcia

"Wiosna to czas, kiedy

wszystko budzi się do życia,

świat z dnia na dzień robi się kolorowy".

21 marca to kolejna wyjÄ…tkowa data w kalendarzu roku szkolnego. Dzieci z oddziaÅ‚ów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III pożegnali zimÄ™ i przywitali wiosnÄ™. Czekali na ten dzieÅ„ z niecierpliwoÅ›ciÄ…, bo wiedzieli, że w tradycji szkoÅ‚y Pierwszy DzieÅ„ Wiosny obchodzi siÄ™ w niecodzienny sposób. Tego dnia każda klasa zaangażowaÅ‚a siÄ™ w peÅ‚ni, aby zaprezentować siÄ™ jak najlepiej, przygotowywaÅ‚a wiosenne stroje i dekoracje. Na korytarzach od rana byÅ‚o kolorowo i wesoÅ‚o.W ramach obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbyÅ‚ siÄ™ konkurs na najpiÄ™kniejszy i najbardziej oryginalny strój wiosenny. Reprezentanci poszczególnych klas w takt muzyki prezentowali siÄ™ w swoich kolorowych  strojach. Jury wyróżniÅ‚o kilka ciekawych propozycji i wrÄ™czyÅ‚o pamiÄ…tkowe dyplomy oraz nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali gromkie brawa. DzieÅ„ peÅ‚en wrażeÅ„ dopeÅ‚niÅ‚a zamówiona pizza dla klas jako niecodzienny poczÄ™stunek.