OGŁOSZENIE

 

OGŁOSZENIE

 

               Zgodnie z ZarzÄ…dzeniem Wójta Gminy CheÅ‚m z dnia 7 grudnia 2021 r. dyrektor szkoÅ‚y, Ewa Grusza, ogÅ‚asza terminy przerw w funkcjonowaniu oddziaÅ‚ów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie styczeÅ„-sierpieÅ„ 2022 r. w roku szkolnym 2021/2022 i w okresie wrzesieÅ„-grudzieÅ„ 2022 r. w roku szkolnym 2022/2023:

·      04 lipca-19 sierpnia;

·      23 grudnia.

 

  Dyrektor szkoÅ‚y

  Ewa Grusza